CFP: Wyobraźnia, twórczość, kreacja

online 4 marca 2023

Wyobraźnia, kreatywność i ekspresja są bez wątpienia cechami wyróżniającymi zarówno jednostki, jak i reprezentowane przez nie aktywności lub inicjowane zjawiska. W czasach dawniejszych postrzegano je wszelako w odmienny od współczesnego sposób, zwłaszcza jeśli chodzi o koncepcje twórczości – w różnym tego pojęcia znaczeniu. Inne były narzędzia, za pomocą których realizować i wyrażać można było siebie, poglądy, eksponować dokonania twórcze. Lecz zdolność do tworzenia postrzegana jest jako ogromny walor i wnikliwie obserwowana, także w wymiarze naukowym. Ekspresja i kreatywność bez wątpienia idą w parze również z nowoczesnymi trendami i ujawniają się w rozmaitych dziedzin ludzkiej aktywności. Dlatego organizatorzy konferencji sugerują (choć zachęcają tu do kierowania się własnym potencjałem kreatywnym oraz twórczym) do namysłu nad m.in. następującą problematyką:

 • twórcy w kulturze;
 • stereotypy kulturowe twórców;
 • twórczość oraz wyobraźnia w kulturze i popkulturze (sztuki piękne, literatura, film, serial, komiks, muzyka, gry wideo, moda);
 • twórcy jako bohaterowie;
 • twórczość a komercja;
 • twórcy znani; twórcy kontrowersyjni; biografie i autobiografie twórców;
 • twórczość prekursorska;
 • twórczość i psychologia;
 • tożsamość twórcza; płeć a twórczość;
 • ciałopisanie;
 • wyobrażeniowość i ekspresja artystyczna, potencjał twórczy;
 • twórczość oraz imaginacja dziecięcia;
 • filozofia a twórczość;
 • estetyka, moda;
 • media i media społecznościowe jako narzędzia kreacji (selfies, autokreacja, celebrytyzm, kreacja wizerunku, wizerunek sceniczny; fake news etc.);
 • wyobraźnia i kreacja w marketingu, reklamie etc.;
 • twórczość jako narzędzie terapii i resocjalizacji;
 • ograniczenia twórczości;
 • wyobraźnia a zmysły;
 • wyobraźnia, kreacja a technologie i cywilizacja;
 • kreacja a polityka i władza;
 • twórczość a religie i mitologie;
 • wyobraźnia a codzienność;
 • imaginacja a symulacja.

Niezależnie przyjmowane będą również propozycje wystąpień niewymienione powyżej, a także studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres dtw.ekonferencja@gmail.com mija 19 lutego 2023 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą tytuł naukowy, aktualną afiliację oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 190 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub w numerze monograficznym czasopisma w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji.

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:
https://wikkonferencja.wordpress.com

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Wiesław Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta

Reklama